A Discrete-Event Network Simulator
API
LteUeMeasurementsTestCase Member List

This is the complete list of members for LteUeMeasurementsTestCase, including all inherited members.

AddTestCase(TestCase *testCase, TestDuration duration=QUICK)ns3::TestCaseprotected
CreateDataDirFilename(std::string filename)ns3::TestCaseprotected
CreateTempDirFilename(std::string filename)ns3::TestCaseprotected
DoRun(void)LteUeMeasurementsTestCaseprivatevirtual
DoSetup(void)ns3::TestCaseprivatevirtual
DoTeardown(void)ns3::TestCaseprivatevirtual
EXTENSIVE enum valuens3::TestCase
GetName(void) constns3::TestCase
GetParent() constns3::TestCaseprotected
IsFailed(void) constns3::TestCaseprivate
IsStatusFailure(void) constns3::TestCaseprotected
IsStatusSuccess(void) constns3::TestCaseprotected
LteUeMeasurementsTestCase(std::string name, double d1, double d2, double rsrpDbmUe1, double rsrpDbmUe2, double rsrqDbUe1, double rsrqDbUe2)LteUeMeasurementsTestCase
m_childrenns3::TestCaseprivate
m_d1LteUeMeasurementsTestCaseprivate
m_d2LteUeMeasurementsTestCaseprivate
m_dataDirns3::TestCaseprivate
m_durationns3::TestCaseprivate
m_namens3::TestCaseprivate
m_parentns3::TestCaseprivate
m_resultns3::TestCaseprivate
m_rsrpDbmUeNeighborCellLteUeMeasurementsTestCaseprivate
m_rsrpDbmUeServingCellLteUeMeasurementsTestCaseprivate
m_rsrqDbUeNeighborCellLteUeMeasurementsTestCaseprivate
m_rsrqDbUeServingCellLteUeMeasurementsTestCaseprivate
m_runnerns3::TestCaseprivate
MustAssertOnFailure(void) constns3::TestCaseprotected
MustContinueOnFailure(void) constns3::TestCaseprotected
NonCopyable()ns3::NonCopyableinlineprivate
NonCopyable(const NonCopyable &)ns3::NonCopyableprivate
operator=(const NonCopyable &other)ns3::NonCopyableprivate
QUICK enum valuens3::TestCase
RecvMeasurementReport(uint64_t imsi, uint16_t cellId, uint16_t rnti, LteRrcSap::MeasurementReport meas)LteUeMeasurementsTestCase
ReportTestFailure(std::string cond, std::string actual, std::string limit, std::string message, std::string file, int32_t line)ns3::TestCaseprotected
ReportUeMeasurements(uint16_t rnti, uint16_t cellId, double rsrp, double rsrq, bool servingCell)LteUeMeasurementsTestCase
Run(TestRunnerImpl *runner)ns3::TestCaseprivate
SetDataDir(std::string directory)ns3::TestCaseprotected
TAKES_FOREVER enum valuens3::TestCase
TestCase(std::string name)ns3::TestCaseprotected
TestDuration enum namens3::TestCase
~LteUeMeasurementsTestCase()LteUeMeasurementsTestCasevirtual
~NonCopyable()ns3::NonCopyableinlineprivate
~TestCase()ns3::TestCasevirtual